Konsultacje, termowizja

Organizujemy cykliczne konsultacje z zakresu oceny aparatu ruchu, których partnerem jest ThermActive.

Ocena Termograficzna Aparatu Ruchu – Termowizja

Organizujemy cykliczne konsultacje z zakresu oceny aparatu ruchu, których partnerem jest ThermActive. Należy podkreślić, że chociaż obecnie na rynku dostępne jest obrazowanie termograficzne to ThermActive prowadzi analizę zmian termiki powierzchniowej w ruchu oraz oferuje specjalistyczny komentarz ekspertów, zajmujących się pracą naukową z zakresu omawianej tematyki; zarejestrowane obrazy przekazywane są właścicielowi drogą elektroniczną. Wszelkie odstępstwa od wzorcowego sposobu poruszania się zwierzęcia oraz anomalie uwidocznione w obrazie termograficznym zostają przekazane właścicielowi a eksperci zobowiązani są do zachowania klauzuli poufności.